Άρκτος χαρακτηριστικά 

Τζακόσομπα  23 kW  

- Θερμαίνει χώρο έως 175 τμ.

- 4kg/ώρα μέγιστη κατανάλωση για πλήρη κάλυψη χώρου

- Διάρκεια καύσης έως 9 ώρες, με ένα φορτίο και την κατάλληλη ρύθμιση

- Ευρύχωρη εστία, δέχεται κούτσουρα μέχρι 6ο εκ.

- 6χιλ. και 8χιλ. χαλύβδινη εστία καύσης με 10 χρόνια εγγύηση

- 70% ενεργειακή απόδοση

- Μηχανισμός δευτερογενούς καύσης

- Κατάλληλη για καυσόξυλα και μπριγκέτες

- Εστία μαγειρέματος