Όλυμπος Χαρακτηριστικά

 Τζακόσομπα 26kw

- Θερμαίνει χώρο έως 175 τμ.

- 4kg/ώρα μέγιστη κατανάλωση για πλήρη κάλυψη χώρου

- Εξαιρετικά ανθεκτική εστία καύσης 6χιλ. και 8χιλ. με 10 χρόνια εγγύηση

- Σχάρα με σταχτοδοχείο για εύκολη μεταφορά σταχτών

- Εστία μαγειρέματος

- 70% ενεργειακή απόδοση

- Μηχανισμός δευτερογενούς καύσης

- Κατάλληλη για καυσόξυλα, πέλλετ, μπρικέτες και ανθρακίτη

- Θερμική απόδοση μειώνεται κατά 3kw χωρίς την χρήση του ανθρακίτη