Άθως χαρακτηριστικά

  

 

Τζακόσομπα 16kw

- Θερμαίνει χώρο έως 100τμ.

- 2,2kg/ώρα μέγιστη κατανάλωση για πλήρη κάλυψη χώρου

- Εξαιρετικά ανθεκτική εστία καύσης 6χιλ. με 10 χρόνια εγγύηση

- 70% ενεργειακή απόδοση

- Μηχανισμός δευτερογενούς καύσης

- Κατάλληλη για καυσόξυλα και μπρικέτες

- Εστία μαγειρέματος